top of page

STRONG VIETNAM

Agency

Bread n' Tea

Brand

Năm 2019, DeeDee Animation Studio được liên hệ bởi agency Bread n' Tea để sản xuất một dự án cực kỳ ý nghĩa: Strong Vietnam.​

Được tài trợ bởi tập đoàn T&T, dự án mang một thông điệp tuyệt vời: tuyên truyền tầm quan trọng của sức khỏe xã hội, đặc biệt ở trẻ em trong lứa tuổi THCS. Với một tầm nhìn ý nghĩa như vậy, DeeDee Animation Studio cảm thấy vô cùng tự hào khi được cùng tham gia dự án với vai trò sản xuất hoạt hình.​​

Trước thử thách ấy, chúng tôi tìm đến một giải pháp đặc biệt: kết hợp cả motion graphics và hoạt hình vẽ tay truyền thống, để tạo nên một sản phẩm video hoạt hình dễ thương và sống động.

bottom of page