STRONG VIETNAM

Agency

Brand

Bread n' Tea

Năm 2019, DeeDee Animation Studio được liên hệ bởi agency Bread n' Tea để sản xuất một dự án cực kỳ ý nghĩa: Strong Vietnam.​

Được tài trợ bởi tập đoàn T&T, dự án mang một thông điệp tuyệt vời: tuyên truyền tầm quan trọng của sức khỏe xã hội, đặc biệt ở trẻ em trong lứa tuổi THCS. Với một tầm nhìn ý nghĩa như vậy, DeeDee Animation Studio cảm thấy vô cùng tự hào khi được cùng tham gia dự án với vai trò sản xuất hoạt hình.​​

Trước thử thách ấy, chúng tôi tìm đến một giải pháp đặc biệt: kết hợp cả motion graphics và hoạt hình vẽ tay truyền thống, để tạo nên một sản phẩm video hoạt hình dễ thương và sống động.