FUN WITH TRAFFIC (2 SEASONS)

Giải thưởng và đối tác (full ).jpg

Brand

Agency

Dentsu Redder

CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT

Nguyễn Tùng Chi

GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Vũ Thanh Hường

Phạm Sỹ Thành

GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH & CỐ VẤN KĨ THUẬT

Kazuta Maruyama

Hoàng Quý Linh

Doãn Thị Kim Dung

Phạm Thị Bích Hằng

Nguyễn Minh Trung

Ý TƯỞNG & GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH 

Hideo Katakura

Kota Suzuki

Vũ Thị Đoan Trang

Nguyễn Thị Cầm

Nguyễn Hoàng An

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

Christo Tchobanov

Ý TƯỞNG KỊCH BẢN

Christo Tchobanov

Trần Lê Bảo Quân

Nguyễn Đình Hiển

CHỈ ĐẠO NGHỆ THUẬT 

Trần Lê Bảo Quân

ĐIỀU PHỐI SẢN XUẤT

Trần Thị Huyền

DIRECTOR

Đặng Hải Quang

SCREENWRITER

Cao Phượng Diễm

PRODUCER

Lê Quỳnh Như

CHARACTER DESIGN

Nguyễn Hoàng Vĩnh Khang

STORYBOARD

Đoàn Anh Kiệt

ART DIRECTOR

Hà Huy Hoàng

Nguyễn Thu Giang

ANIMATION DIRECTOR

Đoàn Anh Kiệt

LAYOUT DIRECTOR

Nguyễn Thu Giang

LAYOUT&BACKGROUND ARTIST

Nguyễn Thu Giang

Nguyễn Minh Chi

Nguyễn Đức Duy

Đặng Thành Trung

Nguyễn Quốc Bảo

Nguyễn Thị Quyên

Mai Tố Uyên

Nguyễn Bằng Việt

Khúc Thị Hải Anh

ANIMATOR

Đoàn Anh Kiệt

Hoàng Anh Việt

Đỗ Thành Trung

Nguyễn Trung Long

Hoàng Hồng Ngọc

Cao Hà Trang

Nguyễn Đình Thành

Vũ Ngọc Quỳnh

MUSIC & SFX

Nguyễn Hoàng Hải

VOICE CORDINATOR

Vũ Khánh Vân

Thanh Huyền

SOUND TECHNICIAN

Nguyễn Tuấn Đạt

VOICE

Bé Minh Nhật: vai Bi

Bé Phương Mai: vai Bo

Bé Chí Thiện: vai Ben

COORDINATOR

Nguyễn Thị Hương Giang

VISUAL EFFECT

Hoàng Anh Việt

Đỗ Thành Trung

EDITOR

Hoàng Anh Việt

PR EXCUTIVE

Lê Hoài Thu

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
  • Instagram
  • Vimeo
  • Twitter
  • Behance

© 2022 DeeDee Animation Studio. All Rights Reserved.

contact@deedeestudio.net

(+84) 903 415 890

      Headquarter

Vietcom Building, 18 Nguyen Chi Thanh Street, Ba Dinh District, Ha Noi

      Ho Chi Minh Office Branch

SGR Building, 167 -169 Dien Bien Phu Street, Dakao Ward, District 1

Headquarter: Vietcom Building - 18 Nguyen Chí Thanh, Ba Dinh, Ha Noi

Ho Chi Minh Branch Office: SGR Building -  167-169 Dien Bien Phu, Dakao Ward, District 1