top of page

BLUEZONE

Client

“BlueZone” là clip hoạt hình ngắn mô tả về phần mềm BlueZone được Bộ thông tin và Truyền thông cùng Bộ Y tế đặt hàng. Trong bối cảnh dịch Covid -19 trở nên phức tạp, BlueZone được khuyến khích cài đặt để bảo vệ mình và người thân. Vì vậy, việc sản xuất một clip truyền tải ngắn gọn, chính xác, dễ nhớ về cách thức hoạt động và sử dụng của clip cho người dân hiểu là điều vô cùng cần thiết.

bottom of page