top of page

DeeDee Animation Studio cung cấp dịch vụ sản xuất hoạt hình chất lượng cao với tất cả các khâu từ lên ý tưởng, concept, vẽ storyboard, diễn hoạt và cả hậu kỳ.

TIỀN KỲ