top of page

Bạn có ý tưởng cho một dự án hoạt hình, và đang tìm kiếm một đơn vị sản xuất có thể thực hiện?

Liên hệ ngay với DeeDee Animation Studio để biết thêm về các dịch vụ sản xuất video hoạt hình 2D, cartoon & animation chất lượng cao, và được tư vấn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực hoạt hình.

Hãy cùng nhau hợp tác!

Kết nối qua social media

  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube
  • Instagram
  • Vimeo
  • Twitter
  • Behance
bottom of page