top of page

MILO COLLECTIBLE CARDS

Brand

Agency

Ogilvy Mather

DeeDee Studio, Vexa Studio đã có cơ hội hợp tác cùng Ogilvy Mather trong dự án phim hoạt hình quảng bá cho sản phẩm sữa MILO của Nestle

bottom of page