DỊCH VỤ QUỶ SỨ

Phim độc lập

'Dịch Vụ Quỷ Sứ' là một series phim hoạt hình 2D (animation series) được sáng tạo và sản xuất bởi DeeDee Animation Studio vào năm 2019, hướng đến khán giả ở mọi độ tuổi. Dự án hiện đang trong quá trình sản xuất. DeeDee Animation Studio đảm nhiệm việc phát triển toàn bộ dự án này từ kịch bản đến thiết kế hình ảnh, diễn hoạt animation, và dựng phim với tiêu chuẩn quốc tế.

Series theo chân 3 tên quỷ sứ điều hành một công ty dịch vụ, chuyên giúp giải quyết các vấn đề liên quan tới ma thuật dưới mọi hình thức.

FULL CREDIT