top of page

'Dịch Vụ Quỷ Sứ' là một series phim hoạt hình 2D (animation series) được sáng tạo và sản xuất bởi DeeDee Animation Studio vào năm 2019, hướng đến khán giả ở mọi độ tuổi. Dự án hiện đang trong quá trình sản xuất. DeeDee Animation Studio đảm nhiệm việc phát triển toàn bộ dự án này từ kịch bản đến thiết kế hình ảnh, diễn hoạt animation, và dựng phim với tiêu chuẩn quốc tế.​

Series theo chân 3 tên quỷ sứ điều hành một công ty dịch vụ, chuyên giúp giải quyết các vấn đề liên quan tới ma thuật dưới mọi hình thức.

Producer

Le Quynh Nhu

 

Project Manager​

Doan Thanh Van

 ​

Director

Dang Hai Quang

Writer

Dang Hai Quang

Storyboard Artist

Doan Anh Kiet

Art Director

Ha Huy Hoang

Animation Director

Doan Anh Kiet

Head of Layout & Background

​Nguyen Ngoc Linh

Editor

Hoang Anh Viet

​​

Music & Sound

​ Katana Records

Animators

​Doan Anh Kiet

Hoang Anh Viet

Nguyen Trung Long

Nguyen Tam

Nguyen Ngoc Anh Thu

Nguyen Phuong Hien

Le Tien Hai

Nguyen The Trung

Hoang Hong Ngoc

Nguyen Kim Anh

Pham Cong Nam

Le Mai

Layout & Background artists

​Nguyen Ngoc Linh

Bui The Phuong

Pham Trung Thanh

Nguyen Thu Giang

Nguyen Dang Binh

Technical Supervisor
Hoang Anh Viet

 ​

Graphic Designer

Nguyen Thu Giang

 ​

DỊCH VỤ QUỶ SỨ

Phim độc lập

bottom of page